STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 2794/SYT-KHTC 25/12/2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 176/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT
2 Số: 1975/QĐ-SYT 10/11/2019 Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ
3 Số: 199/QĐ-BV 19/09/2019 Quyết định về việc công bố công khai quyết toàn ngân sách năm 2018
4 Số: 04/KH-CĐCS 19/09/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ
5 Số: 13/2019/TT-BYT 04/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
6 Số 2187/QĐ-BYT 02/06/2019 Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp
7 GUQ 29/03/2019 Giấy ủy quyền thực hiện ký xác nhận một số văn bản.
8 Số: 89 /KH-BV 17/03/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” 25/3
9 Số: 01/2019/TT-BYT 28/02/2019 Thông tư quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
10 Số: 78/KH-BV 26/02/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện điều trị, quản lý bệnh tăng huyết áp và bệnh tiểu đường huyện Đức Thọ
11 Số: 79/KH-BV 26/02/2019 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
12 Số: 250/SYT-NVY 31/01/2019 Tăng cường công tác quản lý sử dụng vắc xin trong TCMR
13 Số: 233/KH-SYT 30/01/2019 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế ngành Y tế năm 2019
14 Số 60/KH-BV 24/01/2019 Kế hoạch đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
15 Số: 120/SYT-NVY 15/01/2019 Tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT
16 Số: 44/2018/TT-BYT 27/12/2018 Thông tư quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với thuốc hóa dược.
17 Số: 49/2018/TT-BYT 27/12/2018 Thông tư hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.
18 Số 43/2018/TT-BYT 25/12/2018 Thông tư Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
19 Quyết định số 7435/QĐ-BYT 13/12/2018 Quyết định Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí được thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT
20 HDĐT - TMH 30/11/2018 Hướng dẫn điều trị chuyên ngành Tai Mũi họng
21 HDĐT - Sản phụ khoa 30/11/2018 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa
22 Số 39/2018/TT-BYT 29/11/2018 Thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
23 HDĐT - HSTC 27/11/2018 Hướng dẫn điều trị chuyên ngành Hồi sức tích cực
24 HDĐT - RHM 27/11/2018 Phác đồ điều trị chuyên ngành Răng hàm mặt
25 BC-2018 26/11/2018 Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018
26 Số 1959/TB-SYT 25/09/2018 Công khai báo cáo tài chính năm 2017
27 Số 206/QĐ-BV 26/07/2018 Quyết định ban hành Bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện
28 Quyết định 4442/QĐ-BYT 12/07/2018 Bảng giá dịch vụ kỷ thuật áp dụng tại bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ
29 Số: 128 /BC-BV 11/07/2018 Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018 & Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện 6 tháng cuối năm 2018
30 Số: 118 /QĐ-BV 24/06/2018 Quyết định thành lập đoàn giám sát thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018
31 Số: 119 /KH-BV 24/06/2018 Kế hoạch giám sát thực hiện tiêu chí chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018
32 Thông tư số 15 /2018/TT-BYT 29/05/2018 Thông tư số 15 /2018/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
33 Số: 2482/QĐ-BYT 12/04/2018 Quyết định ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo
34 Số: 07 / KH- BV 04/01/2018 Kế hoạch phân buồng khám phục vụ người bệnh đến khám bệnh
35 Thông tư Số: 51/2017/TT-BYT 28/12/2017 . Thông tư hướng dẫn về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
36 Số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12& 28/12/2017 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật vệ sinh an toàn lao động thuộc lĩnh vực y tế
37 Số: 311 /KH-BV 28/12/2017 Kế hoạch phát triển bệnh viện năm 2018
38 Thông tư 48/2017/TT-BYT 27/12/2017 Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 Quy định trích chuyển dữ liệu trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
39 Thông tư 49/2017/TT-BYT 27/12/2017 Thông tư 49/2017/TT-BYT, Quy định về hoạt động y tế từ xa.
40 Số: 311/HD-KHTH 20/12/2017 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 và Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2018
41 BC BV 15/11/2017 Báo cáo kết quản tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017
42 Quyết định số 1710/QĐ-SYT ngày 10 /1 09/11/2017 Danh mục chuyên môn kỹ thuật Khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỨC THỌ, bao gồm: 6138 danh mục kỹ thuật phân tuyến và vượt tuyến
43 QĐ 1692/QĐ-SYT ngày 03/11/201 02/11/2017 Danh mục thuốc trúng thầu kèm QĐ 1692/QĐ-SYT ngày 03/11/2017
44 Danh mục kỹ thuật bổ sung 30/09/2017 Danh mục kỹ thuật bổ sung 2017
45 Quyết định số 4210/QĐ-BYT 19/09/2017 Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
46 Quyết định số 3961/QĐ-BYT 27/08/2017 Quyết định số 3961/QĐ-BYT về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
47 Quyết định số 3798/QĐ-BYT 20/08/2017 Quyết định số 3798/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 Về việc ban hành "Quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh đái tháo đường typ 2"
48 Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Phụ lục 03: Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện
49 Thông tư 27/2017/TT-BYT 27/06/2017 Thông tư 27/2017/TT-BYT, Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
50 Thông tư 21/2017/TT-BYT 09/05/2017 Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế Sữa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây