Đổi mới y tế cơ sở - nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế năm 2018

Thứ hai - 26/02/2018 13:45
Năm 2017 đã đi qua, cùng với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh nhà, ngành Y tế đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đánh dấu sự đổi mới về mọi mặt như: chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế được nâng cao, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh có nhiều chuyển biến tốt… Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp các dịch y tế, ngành sẽ tập trung đổi mới y tế cơ sở, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu năm 2018. Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018, chúng tôi có cuộc trao đổi với Bác sĩ Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên(TUV), Giám đốc Sở Y tế về những kết quả đã đạt được trong năm qua và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của ngành Y tế Hà Tĩnh.
BVKA
Lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân chạy thân nhân tạo tại BVĐK thị xã Kỳ Anh

PV : Thưa bác sĩ Lê Ngọc Châu, TUV, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, năm 2017 ngành Y tế có những bước đột phá mạnh mẽ, đánh dấu sự đổi mới về mọi mặt, xin bác sĩ cho biết đó là những đột phá gì?

Bác sĩ Lê Ngọc Châu, TUV, Giám đốc Sở Y tế : Năm 2017 được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ngành đã đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân có những chuyển biến khá tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ngành đã hoàn thành 04 nhiệm vụ trong Chương trình khung của UBND tỉnh giao đúng tiến độ. Tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh một số nhiệm vụ liên quan đến công tác y tế trên địa bàn. Về hoạt động chuyên môn, Ngành đã chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm. Tập trung cao nhất phòng, chống dịch sốt xuất huyết không để dịch lớn xẩy ra, không có tử vong do dịch. Quan tâm chỉ đạo công tác hành nghề y dược ngoài công lập, công tác dân số- KHHGĐ và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành như: đưa 60/107 thủ tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 vào hoạt động; 100% các Bệnh viện và Trạm Y tế xã sử dụng phần mềm Quản lý bệnh viện (HIS); Triển khai sử dụng phần mềm bệnh án điện tử và Hệ thống lưu trữ - truyền hình ảnh (PACS) tại bệnh viện đa khoa tỉnh; các bệnh viện và trạm y tế đã thực hiện chuẩn dữ liệu đầu ra trong việc công bố dữ liệu thanh toán BHYT lên cổng dữ liệu của Bộ Y tế và cổng giám định của BHXH; triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý tiêm chủng mở rộng. Phối hợp với tập đoàn Viettel tập huấn sử dụng phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe người dân cho các trạm y tế, bệnh viện trong toàn tỉnh. Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017, ngành Y tế đạt 92,14 điểm, đứng thứ 5 trong khối các Sở, ban ngành cấp tỉnh (tăng 03 bậc so với năm 2016); Về ứng dụng công nghệ thông tin Sở Y tế đứng thứ nhất về chỉ số môi trường cho tổ chức chính sách cho công nghệ thông tin và đứng thứ 4 trong nhóm các đơn vị có độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở mức khá. Trong công tác khám, chữa bệnh, Ngành đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện và đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng quốc gia; năm 2017 điểm trung bình của các bệnh viện đạt 2,71 điểm, cao hơn so với 2016(năm 2016 đạt 2,43 điểm). Tăng cường phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, chuyên sâu như: phẫu thuật thay khớp vai nhân tạo, phẫu thuật Frey - Beger điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn, phẫu thuật vá màng cứng hoặc tạo hình màng cứng, phẫu thuật giải ép cắt bỏ dây chằng vàng, mở cung sau và cắt bỏ mỏm khớp dưới, mở rộng lỗ liên hợp để giải phóng chèn ép rễ, phẫu thuật Miles nội soi cắt ung thư trực tràng thấp, phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng ruột non cho bệnh nhân, khai trương hệ thống MRI 1,5 Tesla tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Đưa 02 đơn vị thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh và bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ vào hoạt động; triển khai hệ thống CT-scanner tại bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn. Chú trọng công tác đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh. Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong đợt kiểm tra bệnh viện cuối năm 2017 cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt >90%. Chất lượng khám chữa bệnh đã được nâng lên; quyền lợi của người bệnh được đảm bảo. Công tác vệ sinh môi trường, xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp-an toàn được chú trọng; y đức, giao tiếp được duy trì tốt. Số lượt khám bệnh thực hiện năm 2017 là 2.486.350 lượt; số bệnh nhân điều trị nội trú 236.767 bệnh nhân, tăng 13% so cùng kỳ năm 2016. Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch tuyến tỉnh đạt 159,65%, tăng 6,7%, tuyến huyện đạt 194,15%, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2016, nâng tỷ lệ giường bệnh kế hoạch 19,3 lên 25 giường bệnh/vạn dân. Ngoài ra các hoạt động khác như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với chuẩn quốc gia y tế; Truyền thông – GDSK; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; Công tác dược; Công tác quản lý hành nghề y - dược... cũng được tăng cường và đẩy mạnh.

Triển khai chụp cộng hưởng từ tại một số BVĐK tuyến huyện

PV : Thưa bác sĩ Lê Ngọc Châu, TUV, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, để tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế, năm 2018 ngành Y tế tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Bác sĩ Lê Ngọc Châu, TUV, Giám đốc Sở Y tế : Năm 2018, với các chỉ tiêu phấn đấu: đạt >25 giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế > 86%. Giảm tỷ lệ sinh 0,2‰; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 0,88%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống còn 9,5%; suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 15,6%. Hoàn thành ‘Tiêu chí 15. Y tế’ tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế duy trì mức >90%. Ngành Y tế tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời Chương trình hành động của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; tham mưu bổ sung sửa đổi một số chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2018; tăng cường phối hợp với ngành BHXH trong khám chữa bệnh, tham mưu kịp thời chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân tham gia BHYT; xây dựng Kế hoạch triển khai Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” giai đoạn 2017 - 2021, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020; xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; xây dựng Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2018 – 2020; xây dựng Đề án Bệnh viện vệ tinh tại BVĐK thị xã Kỳ Anh và BVĐK huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2018-2020 và hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử cho người dân trên toàn tỉnh.

Viettel Hà Tĩnh phối hợp với Sở Y tế triển khai tập huân hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý 
hồ sơ sức khỏe cá nhân cho cán bộ Trạm y tế xã

PV : Thưa bác sĩ Lê Ngọc Châu, TUV, Giám đốc Sở Y tế. Theo Nghị Quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đề cập đến nhiệm vụ đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở. Vậy ngành Y tế chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?

Bác sĩ Lê Ngọc Châu, TUV, Giám đốc Sở Y tế: Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã ban hành và đề cập đến vấn đề đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 2348 về tăng cường phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới đến năm 2020. Đây là những nội dung lớn, ngành Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch để thực hiện nhóm việc này. Đặc biệt, năm 2018 ngành Y tế sẽ tập trung một số nhiệm vụ để đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở, trong đó tập trung cho y tế xã, phường như: tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình, đó là chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện, liên tục và mang tính lòng ghép liên thông giữa người dân và cán bộ y tế các tuyến từ xã đến tỉnh. Đến thời điểm hiện nay ngành đã triển khai việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, mỗi một người dân sẽ có một mã số về hồ sơ sức khỏe, trên cơ sở đó y tế cơ sở phải làm nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, theo dõi để cho người dân biết tình hình bệnh tật của mình và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục, toàn diện và lâu dài. Nhóm việc tiếp theo là ngành đã và đang rà soát lại các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của Trạm Y tế xã, nâng cao năng lực cho công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, dân số kế hoạch hóa gia đình, dược, y học cổ truyền, truyền thông giáo dục sức khỏe, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn... Đồng thời rà soát lại hệ thống y tế cơ sở theo hướng phân vùng sát với chức năng nhiệm vụ thực tế tại cơ sở, để từng bước nâng cao sức khỏe người dân như tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết hội nghị TW6.

PV : Xin cám ơn bác sĩ Lê Ngọc Châu, TUV, Giám đốc Sở Y tế

Nguồn tin: Sở Y tế Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây