Ngành Y tế triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chủ nhật - 15/07/2018 14:20
Chiều 13/7, Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bs. Lê Ngọc Châu – TUV, Giám đốc Sở Y tế và Bs. Trần Xuân Dâng – Phó Giám đốc Sở chủ trì.
Ngành Y tế triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo, điều hành toàn Ngành nỗ lực lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả đã hoàn thành 03 công việc do UBND tỉnh giao đúng tiến độ; hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20, 21 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Hoàn thiện Dự thảo Đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngành Y tế Hà Tĩnh.... Đặc biệt trong công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về lập hồ sơ sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 về việc bổ sung nội dung Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử vào Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác lập hồ sơ sức khỏe. Đến nay đã có trên 75% người dân được khám tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, các địa phương thực hiện tốt như: Vũ Quang, TX. Kỳ Anh, H. Kỳ Anh...

Trong công tác chuyên môn, tình hình dịch bệnh ổn định; tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đạt chỉ tiêu, kếhoạch đề ra. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện các chínhsách quy định về BHYT, về giá dịch vụ khám, chữa bệnh; tập trung phát triểnchuyên môn, kỹ thuật nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phụchồi chức năng, đổi mới phong cách giao tiếp, ứng xử và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh hướng tới sự hài lòng của người dân đặc biệt ở tuyến cơ sở, từng bước tổ chức hoạt động trạm y tế theo nguyên lý Y học gia đình. Đẩy mạnhcải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, triển khai phầnmềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. 6 tháng đầu năm, ước số lượt khám bệnh tại các bệnh viện đạt 1.287.000 lượt; số bệnh nhânđiều trị nội trú 121.238 bệnh nhân, tăng hơn 9% so cùng kỳ năm 2017. Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch của các bệnh viện tuyến tỉnh là 140,7%, tuyến huyện là 141,7%.

 
Tại hội nghị các đơn vị đã nêu lên những khó khăn, bất cập trong công tác lập hồ sơ sức khoẻ; danh mục thuốc tại các trạm còn thấp, thiếu một số thuốc; trong việc  triển khai các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm; xây dựng nông thôn mới; cơ cấu cán bộ tại các trạm y tế chưa hợp lý; thanh quyết toán bảo hiểm y tế... Các phòng chuyên môn đã giải đáp những vấn đề vướng mắc tại các đơn vị và triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới
Kết luận buổi làm việc, Bs. Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao kết quả đạt được của ngành trong 6 tháng đầu năm. Các lĩnh vực đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ rõ những khó khăn tồn tại cần phải khắc phục. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đơn vị bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành để triển khai thực hiện. Các phòng chức năng theo dõi và đôn đốc. Trong việc tuyển dụng bác sỹ cần tiến hành theo quy định; giữ chân bác sỹ là trách nhiệm của các bệnh viện. Công tác  đào tạo cán bộ tiếp tục quan tâm nhằm đảm bảo cơ cấu; sắp tới sẽ điều chỉnh giữa điều dưỡng và nữ hộ sinh, giải quyết tình trạng thiếu cán bộ y học cổ truyền tại các trạm y tế. Các đơn vị thực hiện đối chiếu tốt công nợ, làm tốt công tác dự trù kế hoạch vật tư, hoá chất, thuốc chữa bệnh. Về tổ chức bộ máy sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án sẽ thực hiện sớm. Ngành sẽ thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm. Tập trung tổ chức diễn tập tốt; chủ động phòng chống bão lụt. Tiếp tục tập trung lập hồ sơ sức khoẻ cho người dân. Huy động các bệnh viện, con em bác sỹ ở địa phương về khám lập hồ sơ sức khoẻ tại địa phương. Làm tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh; xây dựng bệnh viện thông minh; chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành.
 

10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm 2018

1. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ xẩy ra như Cúm A(H7N9), (H5N1), Sốt xuất huyết, các dịch bệnh theo mùa... Triển khai các hoạtđộng Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế xã, tổ chức thẩm định đề nghị xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế và thẩm định Tiêu chí 15. Y tế tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng mô hình điểm tại 03 trạm y tế tại huyện Hương Sơn. Đẩy mạnh các hoạt động đỡ đầu xã Hương Đô xây dựng NTM.

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở. Đổi mới phong cách,thái độ phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp-an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bệnh viện vệ tinh tại BVĐK tỉnh, BVĐK huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến; đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, tiếp nhận kỹ thuật của tuyến trên, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Chú trọng phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Triển khai quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường tại trạm y tế, từng bước tổ chức hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý Y học gia đình. Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân trong toàn tỉnh, phân đấu đến hết tháng 10/2018 toàn tỉnh có từ 85% người dân được tạo lập hồ sơ sức khỏe trên hệ thống phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử.

3. Triển khai sáp nhập các đơn vị theo đề án Sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Y tế Hà Tĩnh sau khi được HĐND tỉnh phê duyệt. Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh trên cơ sở sáp nhập 06 đơn vị tuyến tỉnh có cùng chức năng gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Phòng chống SR- KST- CT; Trung tâm Da liễu; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm TT- GDSK và Trung tâm CSSKSS; Kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Hà Tĩnh thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Thành lập Trung tâm Giám định Y khoa- Pháp y trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giám định Y khoa với Trung tâm Pháp y. Hoàn thành việc thẩm định phương án tự chủ của 3 bệnh viện tuyến tỉnh thuộc nhóm II, trình UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu thành lập tổ thẩm định và phê duyệt Đề án “Sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức” của các đơn vị trực thuộc không trong diện sáp nhập và không xây dựng phương án tự chủ.

4. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính y tế, tiếp tục thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế. Thực hiện lộ trình thông tuyến khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Phối hợp BHXH tham mưu đề xuất quản lý và cơ chế tài chính thanh toán BHXH trong việc điều trị một số bệnh không lây nhiễm ngay tại tuyến xã (như tăng huyết áp, đái tháo đường…). Triển khai thực hiện có hiệu quả gói dịch vụ y tế cơ bản theo Thông tư 39/201 7/TT-BYT ngày 18/10/2017 cuả Bộ Y tế, đặc biệt là tại tuyến xã.

5. Tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Hoàn thành việc rà soát, xây dựng cơ cấu chỉ tiêu và tuyển dụng bác sỹ năm 2018 sau khi có chủ trương của UBND tỉnh.6. Tổ chức đấu thầu tập trung, giảm giá thuốc, thiết bị, hoá chất, vật tư y tế, bảo đảm công khai, minh bạch. Bảo đảm cung ứng thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng; khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn. Đẩy mạnh ứng dụng các mạng xã hội trong công tác truyền thông để tương tác và kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước về y tế với người dân. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các nhà thuốc, phòng khám đồng thời kết nối giữa người dân, bác sỹ, dược sỹ tạo thuận lợi cho người dân được kê đơn, được mua thuốc và được tưvấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

7. Công tác dân số: Đẩy mạnh hoạt động các mô hình, đề án thuộc dự án “Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”; Đề án “Kiểm soát dân số vùng biển, đảo, ven biển”; Mô hình thí điểm chính sách kiểm soát dân số khu vực biên giới, Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”. Tiếp tục tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Y tế - Dân số cho cán 13 bộ dân số xã và cộng tác viên dân số; tập huấn nghiệp vụ thống kê chuyên ngành cho 100% cán bộ dân số xã, cộng tác viên dân số. Cập nhật biến động dân số nhằm chủ động lập báo cáo thống kê chuyên ngành trên phần mềm MIS cấp tỉnh, huyện đúng tiến độ quy định của Trung ương.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập và an toàn vệ sinh thực phẩm, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Khám, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản mới quy định về hành nghề y, dược cho các tổ chức, cá nhân hành nghề trên địa bàn toàn tỉnh, đẩy mạnh công tác kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; đảm bảo các sản phẩm lưu hành trên thị trường đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Xây dựng kế hoạch quản lý hành nghề dược ngoài công lập theo yêu cầu của Luật Dược.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh, quản lý hành nghề, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân… giảm thiểu tối đa hồ sơ sổ sách ghi chép để tập trung thời gian cho công tác khám chữa bệnh. Duy trì tốt hệ thống quản lý khám chữa bệnh trong toàn Ngành; thực hiện kết nối dữ liệu liên thông, cung cấp thông tin phục vụ giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT… Từng bước triển khai thực hiện báo cáo trực tuyến bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Phối hợp với tập đoàn Viettel triển khai phần mềm quản lý thông tin về mua bán thuốc, chất lượng thuốc… tại các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn. Triển khai phần mềm quản lý HSSK tại các phòng khám tư nhân. Tiếp tục thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến khám, chữa bệnh, cấp giấy phép hành nghề y-dược…

10. Phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ đề xuất các dự án xây dựng bệnh viện tư nhân trên địa bàn trong thời gian tới (gồm Bệnh viện đa khoa và Trung tâm nuôi dưỡng, PHCN Đồng Lộc; Bệnh viện Quốc tế Hà Tĩnh; Bệnh viện Quốc tế Đức Thọ tại huyện Đức Thọ).

Nguồn tin: Sở Y tế Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây