Sở Y tế thực hiện 64 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công

Thứ năm - 13/07/2017 14:20
Sáng ngày 13/7 UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh, tại số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh nhấn nút khai trương Trung tâm
Lãnh đạo tỉnh nhấn nút khai trương Trung tâm

Trung tâm là đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức. Đến nay, số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 1.086/1.267 thủ tục hành chính, trên 100 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 18 đơn vị.

Trong đó về lình vực y tế có 64 thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong đó 57 thủ tục về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và 07 thủ tục về lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, thay vì tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở Y tế và các đơn vị như trước, thì hiện nay được tập trung tại một đầu mối là Trung tâm Hành chính công, qua đó nhằm tạo điều kiện lợi tối đa phục vụ tốt cho các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về Y tế.

Danh mục thủ tục hành chính Sở Y tế thực hiện tại trung tâm hành chính công

I. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

2

 

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề

 3

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

4

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh

5

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a,b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

6

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

7

Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sát nhập.

8

Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân

9

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

10

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa

11

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

12

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

13

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang

14

Cấp Giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh

15

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng

16

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

17

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

18

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

19

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

20

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

21

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá

22

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

23

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

24

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

25

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

26

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

27

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

28

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

29

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

30

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

31

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

32

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

33

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

34

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

35

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

36

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

37

Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng

38

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

39

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

40

Công bố cơ sở  phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II

41

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

42

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

43

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

44

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. (Trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo)

45

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

46

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

47

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

48

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

49

Cấp giấy chứng nhận là lương y

50

Cấp lại giấy chứng nhận là lương y

51

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

52

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

53

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

54

Cho phép đoàn trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

55

Cho phép đối với cá nhân trong nước, nước ngoài thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

56

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

57

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

II. Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

1

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế

2

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế

3

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế

4

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) trong lĩnh vực y tế

5

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) hoặc Cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật sản xuất trong nước (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng) trong lĩnh vực y tế

6

Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế

7

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc quản lý của ngành y tế như sau: nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế

Nguồn tin: Sở Y tế Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây