Việc sáp nhập phải hợp lý, khách quan, minh bạch và đảm bảo đúng chế độ cho cán bộ

Thứ hai - 21/05/2018 07:41
Cũng trong sáng 20/5, Đ/c Đặng Quốc Khánh UV dự khuyết TW Đảng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đ/c Đặng Quốc Vinh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc giữa UBND tỉnh và ngành Y tế về Đề án kiện toàn bộ máy của ngành. Buổi làm việc có sự tham dự của lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan: Ban Tổ Chức, ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Ban Văn hóa – XH, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Giáo dục; chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố; trưởng các phòng chức năng Sở Y tế.
Việc sáp nhập phải hợp lý, khách quan, minh bạch và đảm bảo đúng chế độ cho cán bộ

Về tổ chức bộ máy ngành Y tế, theo Đề án ngành Y tế báo cáo tại buổi làm việc: Phương án chung sẽ thống nhất mô hình quản lý theo Ngành từ tỉnh đến cơ sở; Sáp nhập các trung tâm tuyến tỉnh có cùng chức năng tương đồng; Thành lập trung tâm y tế huyện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; Sắp xếp lại các trạm y tế xã (phường, thị trấn) theo vùng 1,2,3. Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ theo Thông tư 33/2015/TT- BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế; bổ sung chức năng, nhiệm vụ về công tác dân số và công tác y tế học đường; Kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị còn lại theo các văn bản hướng dẫn.

Phương án sắp xếp cụ thể: Sở Y tế: Giữ nguyên cơ cấu 06 phòng hiện có. Các cơ quan quản lý nhà nước: Giữ nguyên tổ chức bộ máy Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; các chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; cơ cấu tổ chức của các chi cục không quá 03 phòng. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

Bác sỹ Lê Ngọc Châu - TUV - Giám đốc Sở Y tế báo cáo đề án tại buổi làm việc

Tuyến tỉnh: thực hiện sáp nhập 6 trung tâm để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Chuyển một phần chức năng khám, chữa bệnh của các trung tâm chuyên khoa về Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng tuyến tỉnh: Tiếp tục củng cố và kiện toàn 06 bệnh viện gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh. Lĩnh vực kiểm nghiệm: Kiện toàn tổ chức, bộ máy, đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Hà Tĩnh  thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. Lĩnh vực pháp y và lĩnh vực giám định Y khoa: Tiếp tục kiện toàn Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định Y khoa.

Y  tế tuyến huyện: Sáp nhập Trung tâm Y tế/Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Dân số-KHHGĐ và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên cùng địa bàn thành  trung tâm y tế tuyến huyện đa chức năng; chuyển chức năng quản lý nhà nước về dân số, y tế cho phòng Y tế cấp huyện. Chuyển Bệnh viện khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thành cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. Chuyển Phòng khám đa khoa khu vực Đức Lĩnh thành cơ sở 2 thuộc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang.

Y tế tuyến xã: Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn cấp huyện là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sắp xếp hợp lý các trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn theo hướng bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi về điều kiện địa lý; tổ chức lại trạm y tế cấp xã theo quy mô vùng 1,2,3; các trạm y tế (vùng 1) chỉ thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ và giảm số người làm việc, các trạm y tế cách xa trung tâm huyện lỵ hơn (vùng 2) và các trạm y tế nằm ở địa bàn hiểm trở, đi lại khó khăn (vùng 3) thì thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và được tăng cường số người làm việc. Các xã, phường, thị trấn có dân số dưới 2000 dân nếu địa bàn gần nhau, có thể xem xét bố trí 1 trạm y tế/địa bàn 2 xã, phường, thị trấn; các xã, phường, thị trấn có địa bàn gần nhau đồng thời trên địa bàn đã có bệnh viện tuyến huyện có thể xem xét bố trí 1 trạm y tế/địa bàn 2 xã, phường, thị trấn; đồng thời việc sắp xếp các trạm y tế tuyến xã gắn liền với việc sắp xếp lại địa giới hành chính cấp xã. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các trạm y tế xã theo Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn; đồng thời bổ sung chức năng, nhiệm vụ về công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn xã và công tác y tế học đường đối với các trường học trên cùng địa bàn. Chuyển các biên chế viên chức có trình độ chuyên môn y, dược đang thực hiện nhiệm vụ y tế học đường tại các trường học về trạm y tế và các đơn vị y tế khác còn thiếu nhân lực theo cơ cấu vị trí việc làm; mỗi trạm y tế tuyến xã bố trí 1-2 biên chế viên chức y tế thực hiện công tác dân số, nhiệm vụ y tế học đường tùy thuộc vào dân số và số trường học trên địa bàn.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc đa phần các ý kiến thống nhất với đề án của ngành Y tế đưa ra. Đồng thời tiếp tục làm rõ một số vấn đề như: việc sắp xếp cán bộ dân số và y tế học đường vào ngành Y tế; việc quản lý theo ngành dọc hay về địa phương quản lý; cơ chế, chính sách cho cán bộ và cho ngành sau khi thực hiện sáp nhập; thực hiện tự chủ tại các cơ sở y tế...

Đại diện ngành Y tế, Bs. Lê Ngọc Châu cho rằng: về ý kiến chỉ đạo sáp nhập trung tâm Giám định Y khoa và Giám định Pháp Y còn vướng một số vấn đề trong việc giám định tư pháp; sau này các cơ sở y tế đều tiến tới tự chủ tài chính. Ngành Y tế có thể đáp ứng được việc bố trí cho hơn 400 cán bộ dân số, còn 117 đối tượng y tế học đường cần phải có cơ chế và là bài toán khó. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ để người dân được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, quan điểm của ngành là nên thực hiện quản lý thống nhất theo ngành sẽ tốt hơn.

Kết luận buổi làm việc Đ/c Đặng Quốc Khánh đánh giá cao đề án của ngành Y tế đã chuẩn bị. Quan điểm của tỉnh là việc sáp nhập phải đảm bảo hợp lý, khách quan, minh bạch. Phải đẩy mạnh tuyên truyền, có cơ chế chính sách phù hợp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, từng bước, đảm bảo chính sách. Tất cả giải pháp phải phân tích rõ nhất là giải pháp về con người và cơ sở vật chất.

Quan điểm chung về con người tỉnh giao cho ngành Y tế và sở Nội vụ giải quyết. Tinh thần chung đồng ý các bệnh viện tuyến tỉnh để nguyên, theo lộ trình thực hiện tự chủ theo quy định. Các trung tâm tuyến tỉnh: đồng ý sáp nhập nhưng có các giải pháp xử lý, có chính sách cho cán bộ quản lý. Còn Giám định y khoa và Pháp y cũng nên nhập lại. Tuyến huyện tiến hành sáp nhập. Còn vấn đề cán bộ đưa vào trạm y tế xã, cân đối điều chỉnh hợp lý đảm bảo chính sách; thực hiện hợp đồng viên chức theo Nghị quyết Trung ương. Các trạm xá phải có lộ trình; những trạm xá có trung tâm y tế cần làm rõ hướng giải quyết; con người, rà soát định mức của địa phương cân đối rà soát điều chỉnh. Riêng việc thực hiện quản lý theo ngành hay về địa phương cần làm 2 phương án, phân tích rõ để trình thường trực tỉnh uỷ. Đối với việc nhập xã cần cân nhắc về việc tuyển cán bộ, đầu tư cho các trạm y tế xã. Đưa ra giải pháp và lộ trình thực hiện. Sau khi đề án phê duyệt vấn đề gì cần làm ngay thì phải làm ngay. Về vấn đề chính sách phải luôn mở để có thể kịp thời điều chỉnh; chính sách cho cán bộ quản lý, cho tự chủ, về cơ sở vật chất.

Nguồn tin: Sở Y tế Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây